O PROJEKTU

Měli jsme tu čest realizovat v roce 2014 krásný projekt za podpory financování Evropské unie a rozpočtu České republiky. Podstatou projektu byla realizace kurzů odborné angličtiny pro zaměstnance firem ve Středočeském kraji a osoby OSVČ se sídlem či pobočkou ve Středočeském kraji, plus splňovat věk 19 - 64 let. Po úspěšné realizaci projektu proběhla v letech 2015 a 2016 udržitelnost projektu.

Kurzy odborné angličtiny - 4 tematické moduly s různými pokročilostmi za podpory fondů EU:

  • ANGLIČTINA PRO ŘEMESLA A SLUŽBY A1-A2,
  • ANGLIČTINA V OBLASTI GASTRONOMIE A HOTELNICTVÍ A2-B1, 
  • ZÁKLADY OBCHODNÍ ANGLIČTINY A2 - B1, 
  • KURZ OBCHODNÍ ANGLIČTINY B1- B2. 

Stejně tak jako během realizace projektu v roce 2014 jsme i po dobu udržitelnosti využili prostor pronajatých od městyse Davle. K organizaci a realizaci kurzů odborné angličtiny nám pomohlo zařízení, které jsme v době průběhu projektu zakoupili a to především tabule či CD přehrávač a multifunkční zařízení pro přípravu studijních materiálů, které jsme sami během projektu vydali. Pro udržení publicity a prezentace našeho projektu také LCD televizor na kterém se po celou dobu průběhu projektu i v době udržitelnosti promítala prezentace s fotografiemi a informacemi o projektu.

Dle našeho cíle jsme v roce 2015 proškolili v našich kurzech 48 studentů. V roce 2016 jsme po odsouhlasení o sníženém počtu proškolili dle našeho plánu 24 studentů. Celkem jsme tedy za dobu udržitelnosti proškolili 72 studentů v kurzech odborné angličtiny.